Agata Węgier-Ciornei

Coach mocnych stron i talentów Gallupa, Reiss Profile Master, Team Coach Action Learning, trenerka, mentorka.

 

Jako Coach mocnych stron i talentów Gallupa rozwija zespoły liderów i osoby aspirujące do tej roli. Z radością angażuje się we wszelkie projekty związane z kobiecym przywództwem. Wspiera Klientów w tym, by swoje role budowali na naturalnym wrodzonym potencjale. Pomaga zrozumieć talenty, mocne strony i indywidualną motywację wewnętrzną, a także wypływające z tego potrzeby i wartości.
Ma na swoim koncie ponad 10 000 godzin pracy w charakterze trenera i coacha. Praktykę zawodową budowała w branżach finansowej, telekomunikacyjnej i ubezpieczeniowej. Doświadczenie biznesowe (eksperckie i managerskie, trenerskie) w obszarach takich jak sprzedaż, obsługa klienta, skuteczna komunikacja, rozwój kompetencji miękkich, dziś pozwala jej w sposób praktyczny i użyteczny towarzyszyć innym w rozwoju.
Pokazuje, że biznesowa skuteczność i mistrzostwo osobiste ma swoje źródło w samoświadomości i autentyczności.
W biznesie, koncentruję się na budowaniu zaangażowanych zespołów budujących na mocnych stronach, doceniających różnorodność. Edukuje i wzmacnia ludzi w budowaniu środowiska współpracy i synergii, gdzie łączy rozwój indywidualnego potencjału z przełożeniem tego na współpracę i efektywność.
Ceni innowacje, które przeciwstawiają się konwencjonalnemu myśleniu, co pomaga jej twórczo działać w środowiskach, w których funkcjonuje. Prowadzi warsztaty, indywidualne i grupowe procesy coachingowe.
Poza biznesem pracuje z twórcami, artystami, środowiskami związanymi ze sztuką, gdzie też uczy, że przedsiębiorczość nie wyklucza empatii, wrażliwości i autentycznego wyrażania siebie. W oparciu o talenty buduje mentalne fundamenty pod twórcze biznesy.
Od 16 lat skutecznie wspiera rozwój innych w rolach (trener, coach, konsultant, mentor).