Justyna Byczkowska

Trenerka, psycholog, konsultantka

Psycholog, trener I° Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, konsultant, praktyk Analizy Transakcyjnej w obszarze organizacji.

Ma 10-letnie doświadczenie w projektowaniu i realizowaniu programów szkoleniowych w obszarze umiejętności interpersonalnych w biznesie. Specjalizuje się w tworzeniu i rozwijaniu kultur organizacyjnych firm, pomagając im w budowaniu środowiska sprzyjającego skuteczności
i zaangażowaniu pracowników. W swojej pracy kieruje się przekonaniem, że wrażliwość społeczna oraz lepsze rozumienie siebie i innych idzie w parze z biznesowym pragmatyzmem. Specjalizuje się w metodach skutecznej komunikacji, rozwoju przywództwa oraz psychologii zdrowia w pracy. Pomaga budować efektywne zespoły i wspiera je w przechodzeniu przez sytuacje konfliktowe i kryzysowe. Prowadzi szkolenia m.in. dla menadżerów, członków zarządu, dyrektorów placówek oświatowych, pracowników działów sprzedaży i obsługi klienta. Ma doświadczenie w prowadzeniu kompleksowych programów rozwoju dla liderów z różnych branż. Obecnie realizuje kolejny cykl swoich szkoleń zaawansowanych wspierających coachów i konsultantów pracujących z organizacjami, akredytowany przez European Association for Transactional Analysis.