Krzysztof Kudeń

Trener, Konsultant

Absolwent wydziału Ekonomii i Socjologii Uniwersytetu Gdańskiego. Niezależny ekspert, doradca i trener.

Praktyk biznesu – doświadczony, odpowiedzialny manager. Pragmatyk, stawiający na osobisty rozwój oraz na osiąganie nowych celów. Swoje biznesowe doświadczenie zakończył na stanowisku Dyrektora Sprzedaży, odpowiadając przez szereg lat z budowanie oraz realizację strategii i celów biznesowych. Tworzył nowoczesne, efektywne organizacje dostosowane do strategicznych celów i rynkowych wymagań.

Obecnie specjalizuje się w kompleksowym zarządzaniu sprzedażą i organizacjami sprzedażowymi, czyniąc je rentowne. Specjalizuje się również we wdrażaniu w organizacjach niezbędnych zmian oraz we wdrażaniu nowoczesnej kultury menedżerskiej dostosowanej do realiów ostrej konkurencji i obecnych czasów.

Wykazuje się dojrzałym podejściem w relacjach międzyludzkich, co w prostej linii współdecyduje o sukcesach realizowanych projektów. Kluczem do sukcesu jest wg niego również wysoka świadomość biznesowa pracowników na równych szczeblach w strukturze organizacyjnej firm oraz podejście do zagadnień które oparte jest na szerokiej, kompleksowej ocenie w organizacjach: kompetencji, projektów i procesów.

Nade wszystko ceni u ludzi odpowiedzialność, zaangażowanie, skupienie na celach oraz relacje ludzkie oparte na wysokiej zawodowej etyce i ludzkich wartościach.

Jego 25-letnie doświadczenie w roli praktyka biznesu, menedżera, trenera i doradcy pozwala mu trafnie diagnozować i zrozumieć rzeczywiste problemy zespołów i organizacji. Przeszkolił ponad 3500 specjalistów oraz  blisko 2000 menedżerów. Wciąż wzbogaca swoje kompetencje będąc mentorem dla wielu młodych menedżerów biznesu.

Realizował projekty rozwojowe m. in. dla takich firm jak: Polska Grupa Kapitałowa PGE, PKN Orlen, Lotos, PGNiG, Polimex-Mostostal, Dalkia (Veolia), Belfinger, Warbud, Lafarge Kruszywa-Beton Polska, Raben, PEKAES, Geodis, Wincanton, Procter & Gamble, Unilever, Novartis, Sandoz, Nivea, L’Oreal, NPB, Bank PeKaO S.A, Bank BPH, Bank Millennium. Millennium Leasing, PZU, Vienna Insurance Group (Caopital), AXA, ING, Glass Solution (Grupa Saint Gabain), ALPLA, CHR Hansen, Polomtel, Polsat Media, Horiba Medical, Solid Security, Assecco, Inżyniera Rzeszów, Buique Immobiliere Polska, Aditt, SeeLand, Controlling System, PARP (Centrum Projektów Europejskich), Ministrerstwo Infrastruktury.