Marta Skrzydelska

Coach, Trenerka, Wykładowca akademicki

Coach, trenerka, wykładowca akademicki. Jest trenerką Szkoły Mentorów Biznesu, gdzie prowadzi szkolenia i superwizje dla Mentorek i Mentorów Fundacji Liderek Biznesu (EY).

Specjalizuje się w coachingu kariery i managerskim, prowadzi autorskie warsztaty z elementami coachingu grupowego dotyczące zarządzania emocjami w relacjach zawodowych, poświęcone budowaniu poczucia własnej wartości, treningi kompetencji coachingowych, mentoringowych i rozwijające kompetencje przywódcze. Ukończyła Business Coaching Diploma Advanced Coach w Akademii PwC. Z wykształcenia jest socjologiem, absolwentką Lancaster University i Graduate School for Social Research Polskiej Akademii Nauk oraz filologiem (UW).

Od ponad 12 lat współtworzy Uniwersytet Otwarty UW, gdzie m.in. kierowała sekcją szkoleń i była odpowiedzialna za projektowanie i wdrażanie kompleksowych programów rozwojowych dla firm i instytucji.

Jako ekspert wspiera realizację innowacyjnych projektów o charakterze społecznym. Należy do grupy coachów pracującej z liderami organizacji pozarządowych na całym świecie w ramach współpracy PwC z Leaders Quest. Posiada doświadczenie jako prelegentka konferencji organizowanych przez Polską Izbę Firm Szkoleniowych, Uniwersytet Jagielloński czy International Coach Federation Poland. Pracuje po polsku i po angielsku.

Doświadczenie zawodowe: Coach ICFAssociate Certified Coach (ACC), Członek European Mentoring & Coaching Council Poland, 450+ godzin jako Business & Life Coach, 100+ dni szkoleniowych, 12+ lat w branży szkoleniowej, Wykładowca akademicki – UW, SWPS, Group Coach, Superwizor, Mentor.

Wybrane certyfikaty, akredytacje: Associate Certified Coach (ACC) International Coach Federation, Certyfikowany Superwizor Coachingu, Poczucie własnej wartości – szkolenie dla profesjonalistów, Racjonalna Terapia Zachowania w biznesie i zarządzaniu – Instytut Simontonowski, PwC Business Coaching Diploma – Advanced Coach.