SKUTECZNE ZARZĄDZANIE SOBĄ W STRESIE

Chociaż stres najczęściej kojarzy się ludziom z napięciem, nieprzyjemnymi emocjami oraz dyskomfortem, to jest on naturalną reakcją człowieka w trudnej sytuacji. Jeżeli przestaniemy z nim walczyć, a nauczymy się dobrze zarządzać sobą w trudnej sytuacji, to przekujemy naszą reakcję z destrukcyjnej na konstruktywną i motywującą do działania.

Wybrane korzyści płynące z uczestnictwa w szkoleniu:

round-done-button

Poznanie sposobów przeciwdziałania negatywnym psychologicznym i fizycznym skutkom stresu

round-done-button

Pogłębienie umiejętności radzenia sobie z emocjami oraz wykorzystania stresu w konstruktywny sposób

round-done-button

Przećwiczenie technik i narzędzi radzenia sobie ze stresem w sytuacji zawodowej i dbania o odpowiedni work-life balance

TECHNIKI AUTOMOTYWACJI

Motywacja jest siłą napędową naszego działania. To między innymi dzięki niej osiągamy marzenia, realizujemy zamierzone cele i jesteśmy pełni energii. Zarówno w życiu osobistym jak i zawodowym automotywacja pozwala nam skutecznie zmagać się z rzeczywistością oraz pokonywać trudności.

Wybrane korzyści płynące z uczestnictwa w szkoleniu:

round-done-button

Zwiększenie wiedzy na temat strategii twórczego planowania i zarządzania czasem

round-done-button

Pogłębienie wiedzy dotyczącej osobistych zasobów i możliwości

round-done-button

Zdobycie wiedzy na temat czynników demotywujących i nabycie umiejętności radzenia sobie z nimi

MOTYWACJA PRZEZ WIELKIE M®

To unikatowe szkolenie stworzone na podstawie książki o tym samym tytule, autorstwa dyrektora zarządzającego TRAINING TREE dra Marcina Capigi. Szkolenie, podobnie jak książka, podzielone jest na 3 najważniejsze części, oparte na modelu nazwanym przez autora Trzema kręgami motywacji.

Wybrane korzyści płynące z uczestnictwa w szkoleniu:

round-done-button

Odkrycie i uświadomienie sobie czynników wpływających na automotywację

round-done-button

Przekazanie wiedzy na temat źródeł i mechanizmów powstawania motywacji (wartości, cele, przekonania)

round-done-button

Zwiększenie wiedzy na temat m.in. strategii twórczego planowania, tworzenia skutecznych nawyków, zmiany szkodliwych przekonań

WORK-LIFE BALANCE

Szybkie tempo, rosnące wymagania, stres… czasami nawet irracjonalny. Przy dużym natłoku zadań i częstych zmianach priorytetów trudno nam zachować odpowiednią równowagę. Przestajemy „ładować baterie” i… stajemy się mniej produktywni zawodowo. Jak zatem zachować odpowiedni balans i przejąć nad tym wszystkim kontrolę?

Wybrane korzyści płynące z uczestnictwa w szkoleniu:

round-done-button

Zwiększenie świadomości w zarządzaniu sobą w czasie

round-done-button

Przećwiczenie ustalania priorytetów zawodowych i życiowych

round-done-button

Pokazanie sposobów przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu

ZARZĄDZANIE SOBĄ W ZMIANIE

Niespodziewana zmiana priorytetów, nakaz wyrzucenia dotychczasowej pracy do kosza i obowiązek szybkiej realizacji nowego celu. Wyzwania, wyzwania, wyzwania… Skądś to znasz? Umiejętność skutecznego zarządzania sobą w zmianie staje się dzisiaj jedną z najważniejszych kompetencji.

Wybrane korzyści płynące z uczestnictwa w szkoleniu:

round-done-button

Przećwiczenie zmiany postrzegania sytuacji (od poczucia zagrożenia do możliwości wpływu)

round-done-button

Nabycie umiejętności minimalizowania oporu wobec zmiany

round-done-button

Zmniejszenie poziomu stresu wywołanego zmianą

Zarządzanie energią osobistą i monitorowanie swojego funkcjonowania w organizacji

Nasz dzień można porównać do biegu długodystansowego. Każdy porusza się trochę w innym terenie i na innych dystansach, ale najczęściej do ukończenia wyścigu potrzebujemy zaspokojenia tych samych podstawowych zasobów. Co zrobić by praca nie zamieniła się w prowadzący do wypalenia zawodowego “wyścig szczurów”?

Wybrane korzyści płynące z uczestnictwa w szkoleniu:

round-done-button

Poznanie metod wywoływania wewnętrznej motywacji i poczucia sensu

round-done-button

Poznanie metod planowania dnia z uwzględnieniem czasu na „ładowanie baterii”

round-done-button

Uświadomienie sobie źródeł, z których można czerpać energię niezbędną do efektywnego funkcjonowania

ANALIZA TRANSAKCYJNA, CZYLI SKUTECZNA KOMUNIKACJA ZAMIAST GIER

Gry Psychologiczne są jedną z najbardziej znanych koncepcji Erica Berne’a – twórcy Analizy Transakcyjnej. Za gry uznaje się powtarzające się, łatwe do przewidzenia, chociaż niezadowalające, interakcje. W organizacjach można zauważyć wiele takich niesatysfakcjonujących i konfliktowych wymian, które toczą się między współpracownikami, szefami i pracownikami, zespołami, ale także firmami i ich klientami.

Wybrane korzyści płynące z uczestnictwa w szkoleniu:

round-done-button

Zdobycie umiejętności rozpoznawania najczęstszych gier w organizacji

round-done-button

Omówienie realnych sytuacji trudnych, w kontekście gier psychologicznych

round-done-button

Wypracowanie sposobów na zmianę gry w efektywną komunikację

Komunikacja i współpraca międzykulturowa

Nieporozumienia we współpracy międzynarodowej zdarzają się bardzo często. Wiele z nich ma swoje źródła w niezrozumieniu intencji, wynikających z głęboko zakorzenionych wartości i norm kulturowych. Zrozumienie tych intencji nie może odbyć się bez zdobycia wiedzy na temat innych kultur.

Wybrane korzyści płynące z uczestnictwa w szkoleniu:

round-done-button

Zrozumienie zachowań własnych w kontakcie międzykulturowym

round-done-button

Nauka właściwej diagnozy nieporozumień kulturowych i dobierania adekwatnych kulturowo rozwiązań

round-done-button

Rozwój umiejętności skutecznego komunikowania się w środowisku, zespole zróżnicowanym kulturowo, na poziomie komunikacji werbalnej i niewerbalnej