Opis

Are you biased? So am I! Zniekształcenia poznawcze i mechanizmy psychologiczne, które wpływają na postrzeganie innych ludzi, podejmowane przez nas decyzje, efektywność zespołów choć nie zawsze jesteśmy ich świadome, świadomi. Celem warsztatu jest uwrażliwienie i podniesienie wiedzy o unconscious bias&privileges ujawniających się w sytuacjach zawodowych i o strategiach radzenia sobie z nimi w codziennym życiu.

Korzyści

  • Świadomość własnych uprzedzeń, co prowadzi do lepszego rozumienia wpływu na postrzeganie i decyzje
  • Zwiększenie efektywności zespołowej poprzez identyfikację i radzenie sobie z nieświadomymi uprzedzeniami
  • Nabycie strategii radzenia sobie z biasami w życiu zawodowym
  • Wzrost świadomości i wrażliwości na różnorodność i równość, co umożliwia tworzenie inkludujących i sprawiedliwych środowisk pracy

Poruszane tematy

  • Świadomość własnych uprzedzeń, wpływ na postrzeganie i decyzje
  • Efektywność zespołowa poprzez identyfikację i radzenie sobie z nieświadomymi uprzedzeniami
  • Strategie radzenia sobie z biasami w życiu zawodowym
  • Świadomość i wrażliwość na różnorodność i równość w pracy

Trenerzy

Trenerka, Mediatorka

Ekspertka z obszaru polityki i prawa antydyskryminacyjnego. Zajmuje się projektowaniem i wdrażaniem strategii dotyczących zarządzania różnorodnością, inkluzji i przeciwdziałania dyskryminacji na poziomie organizacji i przedsiębiorstw, a także gmin, miast i metropolii. Uczestniczyła m. in. w opracowaniu Modelu na rzecz Równego Traktowania w Gdańsku.

Mogą Cię zainteresować także

Work-life balance

Dowiedz się więcej

Work-life balance

Zachowanie odpowiedniego balansu pozwala przejąć kontrolę nad swoim życiem zawodowym i prywatnym.

Zobacz
Zarządzanie energią osobistą

Dowiedz się więcej

Zarządzanie energią osobistą

Im lepiej zarządzamy naszą energią, tym skuteczniej funkcjonujemy – zarówno zawodowo jak i prywatne.

Zobacz