Opis

Czym są różnice między osobami, które na co dzień ze sobą pracują, a na czym polega różnorodność w zespole i jakie są jej konsekwencje dla codziennej pracy? Płeć i tożsamość płciowa, wiek, (nie) pełnosprawność, orientacja psychoseksualna - jakie inne wymiary różnorodności wnosimy do organizacji i co z tego wynika? Jak rozpoznać wykluczenie, jak mu przeciwdziałać i jaką odpowiedzialność ma każda i każdy z nas?

Korzyści

  •  Zrozumienie różnic między pracownikami i budowanie lepszych relacji
  • Wykorzystanie różnorodności jako siły napędowej dla kreatywności i rozwiązywania problemów
  • Skuteczne przeciwdziałanie wykluczeniu i tworzenie inkluzywnego środowiska pracy
  • Zwiększenie indywidualnej odpowiedzialności za promowanie równości i różnorodności

Poruszane tematy

  •  Lepsze relacje między pracownikami poprzez zrozumienie różnic i budowanie więzi
  • Wykorzystanie różnorodności jako źródła kreatywności i skutecznego rozwiązywania problemów
  • Tworzenie inkluzywnego środowiska pracy, które skutecznie przeciwdziała wykluczeniu
  • Zwiększenie indywidualnej odpowiedzialności za promowanie równości i różnorodności w organizacji

Trenerzy

Trenerka, Mediatorka

Ekspertka z obszaru polityki i prawa antydyskryminacyjnego. Zajmuje się projektowaniem i wdrażaniem strategii dotyczących zarządzania różnorodnością, inkluzji i przeciwdziałania dyskryminacji na poziomie organizacji i przedsiębiorstw, a także gmin, miast i metropolii. Uczestniczyła m. in. w opracowaniu Modelu na rzecz Równego Traktowania w Gdańsku.

Mogą Cię zainteresować także

Work-life balance

Dowiedz się więcej

Work-life balance

Zachowanie odpowiedniego balansu pozwala przejąć kontrolę nad swoim życiem zawodowym i prywatnym.

Zobacz
Zarządzanie energią osobistą

Dowiedz się więcej

Zarządzanie energią osobistą

Im lepiej zarządzamy naszą energią, tym skuteczniej funkcjonujemy – zarówno zawodowo jak i prywatne.

Zobacz