LEADERSHIP ESPRESSO

Cykl spotkań Leadership Espresso, których celem jest wyposażenie uczestników i uczestniczek w najważniejsze kompetencje liderskie. Każde spotkanie proponujemy przeprowadzić w formule warsztatowej, mocno skupiającej się na praktycznym doskonaleniu danej kompetencji lidera_rki z elementami coachingu grupowego (dyskusji, Q&A oraz pracy na postawach) oraz power speechu. 

PROWADZENIE ROZMÓW OCENIAJĄCYCH

Prowadzenie rozmów oceniających to jedna z ważniejszych kompetencji dojrzałego menedżera. Potrzeba wyczucia i znajomości ludzkiej natury, żeby rozmowa podczas której kogoś oceniasz, była partnerska i w efekcie motywowała do dalszego rozwoju.

MOTYWACJA DLA MENEDŻERÓW

Szybkie tempo zmian, nowe specjalizacje, zaawansowane technologie wymuszają na menedżerach konieczność budowania nowoczesnych zespołów/drużyn, które trzeba utrzymać w sprawnym działaniu. Zadaniem menedżera jest zatem skuteczne motywowanie z poszanowaniem wolności i unikalności swoich ludzi.

COACHINGOWY STYL ZARZĄDZANIA

Coachingowy styl pracy ułatwia menedżerom zarządzanie różnorodnością w taki sposób, by zamiast konfliktów, osiągać harmonię i spójność w zespole. Coaching może być skuteczną metodą pracy i filozofią zarządzania. Znajomość narzędzi coachingowych oraz rozumienie istoty zarządzania coachingowego pozwoli menedżerom na projektowanie i wdrażanie adekwatnych rozwiązań zorientowanych na konkretne potrzeby zespołów, jak i organizacji.

SKUTECZNE PRZYWÓDZTWO

Przywództwo to przede wszystkim praca nad swoim charakterem. Balansowanie pomiędzy różnymi, czasem przeciwstawnymi stylami kierowania. Lider ma przed sobą wymagające zadanie. Buduje potencjał zespołu tak, aby pomimo różnic ludzie wzajemnie się uzupełniali i realizowali wspólne cele.

ZARZĄDZANIE ZMIANĄ DLA LIDERÓW

Nasza rzeczywistość generuje zmiany codziennie, szczególnie w obszarze biznesowym. Sztuką jest wypracowanie w sobie i w innych otwartości oraz ciekawości na przychodzące zmiany.

KOMUNIKACJA W ZESPOLE WG BELBIN TEAM ROLES®

Od lat 60-tych XX wieku dr Meredith Belbin prowadzi w Cambridge badania nad funkcjonowaniem zespołów. W efekcie badań powstał model opisujący role, które charakteryzują osoby tworzące zespół. Koncepcję nazwano Teorią Ról Zespołowych®. Obecnie koncepcja „pomaga” w budowaniu i zarządzaniu zespołami w korporacjach na całym świecie.

ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM WG BELBIN TEAM ROLES®

W świetle Teorii Ról Zespołowych® każdy z nas posiada role, które są dla niego naturalne, oraz takie, które nie są przez niego preferowane. Na podstawie kwestionariusza (uczestnicy wypełniają go drogą elektroniczną) jesteśmy w stanie określić indywidualny profil pracownika, a w związku z tym również i zadania, które powinien pełnić w zespole.

Zarządzanie w środowisku międzykulturowym

Decydując się na rozwój swojej firmy, możemy podjąć działania w kierunku zdobycia zagranicznych rynków bądź skorzystania z oferty inwestora zagranicznego. W obu przypadkach zarządzanie będzie odbywało się w kontakcie z inną lub innymi kulturami. W każdej kulturze inne są pomysły na postrzeganie czasu, delegowanie obowiązków czy wizję szefa.