Opis

Od lat 60-tych XX dr Meredith Belbin prowadzi w Cambridge badania nad funkcjonowaniem zespołów. W efekcie badań powstał model opisujący role, które charakteryzują osoby tworzące zespół. Koncepcję nazwano Teorią Ról Zespołowych®. Obecnie koncepcja „pomaga” w budowaniu i zarządzaniu zespołami w korporacjach na całym świecie.
 Każdy z nas posiada role, które są dla niego naturalne, oraz takie, które nie są przez niego preferowane. Na podstawie specjalnie przygotowanego testu (Uczestnicy wypełniają go drogą elektroniczną) jesteśmy w stanie określić indywidualny profil pracownika (Raport Indywidualny), a w związku z tym również i zadania, które powinien pełnić w zespole.

Podczas szkolenia Uczestnicy nabędą praktyczną wiedzę o koncepcji Ról Zespołowych Belbina® oraz skupią się na poznaniu i zrozumieniu własnych ról zespołowych, co ma nieodłączny związek ze stylami komunikacji w zespole. Podczas praktycznych gier, symulacji i zadań przećwiczą współpracę w zespole i zdobędą wiedzę o najważniejszych czynnikach wpływających na efektywną komunikację interpersonalną.

Korzyści

 • Integracja i wzajemne poznanie ról zespołowych,
 • Przyswojenie podstawowych informacje dot. teorii komunikacji opartej na różnorodności,
 • Zbudowanie świadomości skuteczności pracy zespołowej oraz podstaw kooperacji zespołowej i empatii,
 • Stworzenie kanałów skutecznej komunikacji interpersonalnej oraz pozytywnych postaw w zespole,
 • Zbudowanie matrycy zespołu oraz analiza silnych stron zespołu i ewentualnych zagrożeń,
 • Wzmocnienie dostępnych narzędzi usprawniających interakcje w zespole.

Poruszane tematy

 • Zastosowanie Teorii Ról Zespołowych w komunikowaniu się,
 • Role zespołowe – omówienie raportów,
 • Znaczenie relacji w zespole,
 • Typy socjalne, zadaniowe i intelektualne,
 • Gra Co-operate®,
 • Matryca zespołu – silne strony, potencjalne zagrożenia,
 • Etapy rozwoju zespołu,
 • Gra Contribute®,
 • Marshmallow Challenge,
 • Doskonalenie komunikacji w zespole.

Trenerzy

Trenerka, Coach, Konsultantka

Od 15 lat konsultant, trener biznesu. Certyfikowany Master & Team Coach EMCC. Trener Przywództwa Sytuacyjnego – SituationalLeadership® Training & Management Model by CLS. Odpowiada w Polsce za akredytację konsultantów i trenerów z Teorii Ról Zespołowych BelbinAssociates®. Praktyk biznesu z wieloletnim doświadczeniem.

Dyrektor Zarządzający, Trener, Coach, Konsultant

Dyrektor Zarządzający TRAINING TREE. Wykładowca na Uniwersytecie Warszawskim oraz Wyższej Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej (MBA). Doktor nauk humanistycznych, certyfikowany Coach EMCC, Konsultant Belbin Team Roles®, Practitioner oraz Business Practitioner in the Art of NLP.

Mogą Cię zainteresować także

Belbin Team Roles®

Dowiedz się więcej

ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM WG BELBIN TEAM ROLES®

W efekcie badań prowadzonych przez dra Mereditha Belbina powstał model opisujący role zespołowe.

Zobacz
Coachingowy styl zarządzania

Dowiedz się więcej

Coachingowy styl zarządzania

Coachingowy styl pracy ułatwia menedżerom zarządzanie różnorodnością w taki sposób, by osiągać harmonię i spójność w zespole.

Zobacz