Opis

Od lat 60-tych XX dr Meredith Belbin prowadzi w Cambridge badania nad funkcjonowaniem zespołów. W efekcie badań powstał model opisujący role, które charakteryzują osoby tworzące zespół. Koncepcję nazwano Teorią Ról Zespołowych®. Obecnie koncepcja „pomaga” w budowaniu i zarządzaniu zespołami w korporacjach na całym świecie.
 Każdy z nas posiada role, które są dla niego naturalne, oraz takie, które nie są przez niego preferowane. Na podstawie specjalnie przygotowanego testu (Uczestnicy wypełniają go drogą elektroniczną) jesteśmy w stanie określić indywidualny profil pracownika (Raport Indywidualny), a w związku z tym również i zadania, które powinien pełnić w zespole.

Podczas szkolenia przekażemy praktyczną wiedzę dotyczącą Koncepcji Ról Zespołowych Belbina oraz przećwiczymy sposoby wykorzystania tej wiedzy w praktyce biznesowej - m.in. w zarządzaniu zespołem oraz poszczególnymi pracownikami, w motywowaniu, rekrutacji itp.

Korzyści

 • Analiza obszarów istotnych w zarządzaniu zespołem m.in. czym motywują się poszczególni pracownicy, jak komunikować polecenia, itp.,
 • Analiza mocnych stron i obszarów rozwoju menedżera,
 • Poznanie ról zespołowych pracowników (“ściąga” do zarządzania dla menedżera),
 • Stworzenie matrycy zespołu oraz analiza silnych stron zespołu i ewentualnych zagrożeń.

 

 

Poruszane tematy

 • Role zespołowe – omówienie raportów,
 • Gra Co-operate®,
 • Typy socjalne, zadaniowe i intelektualne,
 • Matryca zespołu – silne strony, potencjalne zagrożenia,
 • Etapy rozwoju zespołu,
 • Motywacja i demotywacja w zależności od pracownika,
 • Gra Contribute®,
 • Doskonalenie komunikacji w zespole,
 • Rekrutacja – jak rekrutować by wzmacniać zespół,
 • Konflikty – przyczyny i sposoby przeciwdziałania.

Trenerzy

Managing Director, Trainer, Coach, Consultant

Managing Director of TRAINING TREE. Lecturer at the University of Warsaw and the Warsaw University of Technology Business School (MBA). Doctor of Humanities, certified EMCC Coach, Belbin Team Roles® Consultant, Practitioner, and Business Practitioner in the Art of NLP.