SKUTECZNA SPRZEDAŻ

Podczas szkolenia skupimy się na umiejętnościach i postawach handlowców. W czasie omawiania licznych case studys oraz ćwiczeń i symulacji, uczestnicy będą mieli okazję przejść przez cały proces sprzedaży – od pierwszego wrażenia, przez badanie potrzeb, na prezentacji produktu i domykaniu transakcji kończąc.

Wybrane korzyści płynące z uczestnictwa w szkoleniu:

round-done-button

Poznanie i przećwiczenie skutecznych technik sprzedaży

round-done-button

Zwiększenie skuteczności sprzedażowej handlowców

round-done-button

Wypracowanie sposobów pozyskiwania nowych Klientów

KOMUNIKACJA I PERSWAZJA W SPRZEDAŻY

Skuteczna sprzedaż opiera się na umiejętnym poprowadzeniu rozmowy. Sztuką jest poprowadzić ją tak, by Klient zechciał nas wysłuchać, poczuł motywację do kupna naszego produktu lub usługi i… zadowolony wrócił po raz kolejny.

Wybrane korzyści płynące z uczestnictwa w szkoleniu:

round-done-button

Przećwiczenie gier sprzedażowych

round-done-button

Poznanie i przećwiczenie sposobów perswazji w procesie sprzedaży

round-done-button

Zdobycie wiedzy na temat manipulacji i sposobów, jak się przed nią bronić

EFEKTYWNA SPRZEDAŻ PRZEZ TELEFON

Podczas naszego szkolenia skupimy się na najważniejszych kompetencjach konsultanta telefonicznego – takich jak np. umiejętność perswazji, kierowanie rozmową z tzw. trudnym klientem, czy też przekuwanie problemów i potrzeb klienta na okazje sprzedażowe.

Wybrane korzyści płynące z uczestnictwa w szkoleniu:

round-done-button

Budowanie proaktywnych postaw u sprzedawców

round-done-button

Poznanie i przećwiczenie sposobów perswazji w zależności od typu Klienta

round-done-button

Wypracowanie skutecznych modeli prowadzenia rozmowy handlowej przez telefon

PROFESJONALNA OBSŁUGA KLIENTA

W czasach kiedy oferty handlowe w większości przypadków są do siebie bardzo podobne, to właśnie wyjątkowa obsługa Klienta jest obszarem, który wyróżnia oraz w którym możemy zwiększyć naszą skuteczność sprzedażową.

Wybrane korzyści płynące z uczestnictwa w szkoleniu:

round-done-button

Poznanie modeli osobowości Klientów oraz zasad skutecznej komunikacji z nimi

round-done-button

Analiza własnego stylu sprzedaży oraz doskonalenie swojego warsztatu handlowego

round-done-button

Wzmocnienie umiejętności budowania długotrwałych relacji z Klientem

OBSŁUGA I BUDOWANIE RELACJI Z KLIENTEM OBCOKRAJOWCEM

Trywialnym wydaje się stwierdzenie, że w każdej kulturze ludzie oczekują innej obsługi jako klienci. Niebagatelne znaczenie dla sukcesu marki, sprzedaży, rozwoju firmy ma uwzględnianie potrzeb Klienta płynących z jego przekonań, które wynikają z jego kultury. Choć potrzeby Klientów w różnych krajach mogą być do siebie zbliżone, to nie ma jednej uniwersalnej metody obsługi klientów pochodzących z różnych krajów.

Wybrane korzyści płynące z uczestnictwa w szkoleniu:

round-done-button

Zwiększenie wiedzy na temat oczekiwań Klientów z różnych krajów, które to oczekiwania wynikają z ich wartości i norm kultur narodowych

round-done-button

Rozwinięcie umiejętności adekwatnego reagowania na potrzeby Klienta odmiennego kulturowo

round-done-button

Rozwinięcie umiejętności trafnego analizowania konfliktów w relacji z Klientem odmiennym kulturowo oraz dobierania adekwatnych rozwiązań do sytuacji konfliktowych

CATEGORY MANAGEMENT – SKUTECZNE ZARZĄDZANIE KATEGORIĄ PRODUKTOWĄ

Category Management to szkolenie wyposażające w umiejętności i wiedzę niezbędne do skutecznego zarządzania kategorią produktową w handlu – zarówno w niezależnych jednostkach handlowych różnych branż, jak i sieciach handlowych.

Wybrane korzyści płynące z uczestnictwa w szkoleniu:

round-done-button

Zrozumienie roli podstawowych parametrów kategorii produktowej i ich wpływu na sprzedaż (m.in. szerokość i głębokość oferty, pozycjonowanie cenowe, parametry ekspozycji, itp.)

round-done-button

Uświadomienie wagi integrowania Klientów w proces budowy oferty i opanowania podstawowych narzędzi w tym zakresie

round-done-button

Poznanie skutecznych metod pricingu i merchandisingu

MERCHANDISING – SKUTECZNA PREZENTACJA I KOMUNIKACJA PRODUKTÓW

Merchandising jest szkoleniem poświęconym umiejętnościom i wiedzy niezbędnej do prowadzenia skutecznych działań związanych z prezentacją i komunikacją produktów w punktach sprzedaży – zarówno w niewielkich jednostkach handlowych różnych branż, jak i sklepach wielkopowierzchniowych.

Wybrane korzyści płynące z uczestnictwa w szkoleniu:

round-done-button

Uświadomienie wagi wiedzy o sposobie funkcjonowania Klienta (w trakcie zakupów) w procesie tworzenia rozwiązań merchandisingowych i opanowanie podstawowych narzędzi w tym zakresie

round-done-button

zdobycie umiejętności budowy efektywnego planogramu sklepu (plan sklepu i plan półki) z uwzględnieniem parametrów ceny, zastosowania, marki, itp.

round-done-button

Poznanie skutecznych narzędzi komunikacji wizualnej (w tym promocyjnej) w sklepie