TRAIN THE TRAINER – Trening kompetencji trenerskich

To szkolenie adresowane jest do menedżerów, mentorów, liderów lub po prostu do osób chcących rozpocząć swoją przygodę w firmie jako trener wewnętrzny, prowadzący szkolenia grupowe oraz indywidualne.

Wybrane korzyści płynące z uczestnictwa w szkoleniu:

round-done-button

Przekazanie wiedzy i umiejętności na temat profesjonalnego przygotowania i prowadzenia szkolenia

round-done-button

Poznanie i przećwiczenie skutecznych metod i narzędzi wykorzystywanych podczas szkoleń

round-done-button

Przekazanie wiedzy i umiejętności dotyczących radzenia sobie w sytuacjach „trudnych” podczas szkoleń

FLIPOWANIE©

FLIPOWANIE© to autorskie szkolenie i metoda pracy, która pozwala opanować techniki sketchnotingu w pracy z flipchartem takie jak: strzałki, dymki, figury i rysunki – tak, by po warsztacie Uczestnik sam mógł tworzyć magiczne flipcharty z wykorzystaniem poznanych na szkoleniu narzędzi.

Wybrane korzyści płynące z uczestnictwa w szkoleniu:

round-done-button

Poznanie i przećwiczenie metod i narzędzi wykorzystywanych w sketchnotingu

round-done-button

Zdobycie niezbędnych kompetencji do rysowania swoich własnych flipchartów, rysunków i ikon

round-done-button

Zwiększenie atrakcyjności i skuteczności prezentacji poprzez stworzenie własnej bazy symboli wykorzystywanych podczas szkoleń, zebrań, itp.