Opis

Wprowadzenie firmy na wyższy poziom rozwoju nierzadko wiąże się z wyjściem poza granice: wyobraźni, dotychczasowych sposobów zarządzania czy geograficzne. Decydując się na rozwój swojej firmy, możemy podjąć działania w kierunku zdobycia zagranicznych rynków bądź skorzystania z oferty inwestora zagranicznego. W obu przypadkach zarządzanie będzie odbywało się w kontakcie z inną lub innymi kulturami. Każda kultura rządzi się innymi sposobami na zarządzanie procesami, personelem czy marką firmy. W każdej kulturze inne są pomysły na postrzeganie czasu, delegowanie obowiązków czy wizję szefa.

Jak zatem pomimo tych różnic efektywnie zarządzać firmą w środowisku międzykulturowym? Odpowiedzią na to jest rozwój kompetencji międzykulturowej w zakresie zarządzania. Nauka praktycznych umiejętności zarządzania z uwzględnieniem perspektyw odmiennych kulturowo klientów, dostawców, inwestorów, pracowników, z poszanowaniem ich kultur, może znacząco przybliżyć decydentów firmy do osiągania celów biznesowych.

Korzyści

  • Poznanie różnych stylów zarządzania w różnych (konkretnych) krajach i kulturach,
  • Rozwój świadomości na temat własnego, zdeterminowanego kulturowo, stylu zarządzania,
  • Rozwinięcie wiedzy na temat strategii i metod zarządzania firmą/ zespołem/ zadaniami w środowisku międzykulturowym,
  • Zwiększenie palety zachowań adekwatnych kulturowo.

Poruszane tematy

  • Style przywództwa w różnych (konkretnych) kulturach,
  • Wpływ kultur narodowych na zarządzanie,
  • Praktyczna nauka umiejętności zarządzania zespołem wielokulturowym (np. delegowanie obowiązków, motywowanie pracowników, rozwiązywanie konfliktów) i procesami w środowisku międzynarodowym (m.in. realizacja celów w obliczu różnic w postrzeganiu czasu, roli przełożonego/podwładnego, komunikowaniu sukcesów i porażek),
  • Zarządzanie różnorodnością w miejscu pracy.

Trenerzy

Trenerka, Konsultantka, Specjalistka międzykulturowa

Od 2000 roku prowadzi działania szkoleniowe i doradcze, których celem jest rozwój kompetencji międzykulturowych i międzyludzkich, dla Polaków i obcokrajowców, w Polsce i za granicą. Specjalizuje się w szkoleniach biznesowych z zakresu m.in. Komunikacji i współpracy międzykulturowej.

Dyrektor Zarządzający, Trener, Coach, Konsultant

Dyrektor Zarządzający TRAINING TREE. Wykładowca na Uniwersytecie Warszawskim oraz Wyższej Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej (MBA). Doktor nauk humanistycznych, certyfikowany Coach EMCC, Konsultant Belbin Team Roles®, Practitioner oraz Business Practitioner in the Art of NLP.

Mogą Cię zainteresować także

Belbin Team Roles®

Dowiedz się więcej

ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM WG BELBIN TEAM ROLES®

W efekcie badań prowadzonych przez dra Mereditha Belbina powstał model opisujący role zespołowe.

Zobacz
Coachingowy styl zarządzania

Dowiedz się więcej

Coachingowy styl zarządzania

Coachingowy styl pracy ułatwia menedżerom zarządzanie różnorodnością w taki sposób, by osiągać harmonię i spójność w zespole.

Zobacz