Radosław Walentynowicz

Trener, Coach, Konsultant

 

Radosław Walentynowicz jest doświadczonym trenerem i coachem Od 2004 roku prowadzi sesje treningowe w zakresie relokacji międzykulturowej, różnorodności, zespołów budowania międzykulturowych. Radosław ma doświadczenie w duże przeprowadzaniu sesji i procesów coachingowych na poziomie zarządzania.

Radosław ma szerokie doświadczenie międzynarodowe. Sam mieszkał w wielu krajach europejskich i w USA. Częścią jego zadań były sesje coachingowe dla managerów obcokrajowców, którzy podejmowali swoje zadania w Polsce i w innych krajach Europy Wschodniej. Radosław pracuje nad programami treningowymi w obszarach komunikacji kulturowej, zespołów międzykulturowych, przywództwa i rozwiązywania konfliktów w wielokulturowych zespołach. Radosław jest zaangażowanym moderatorem i prezenterem.
Radosław pracował z osobami zarządzającymi w wielu firmach. Wspierał wielu managerów w ich działaniach z ich partnerami z Europy Wschodniej.

Radosław interesuje się kulturami krajów post-radzieckich w szczególności Ukrainy, Rosji Białorusi.

Radosław pracuje w następujących językach:

  • polski (mowa ojczysta)
  • niderlandzki (biegle)
  • angielski (biegle)
  • niemiecki (biegle)
  • rosyjski (biegle)
  • francuski (komunikatywnie)