Dlaczego warto skorzystać z testu Belbin Team Roles®?

Jeżeli chcesz uzyskać informacje dotyczące tego, które z 9 Ról Zespołowych Belbina dotyczą Ciebie lub Twojego Zespołu, koniecznie skorzystaj z testu Belbin Team Roles®.

Na podstawie wypełnionej samooceny otrzymasz Raport Indywidualny, który w zrozumiały sposób opisze Twoje naturalne talenty. Wypełnienie formularza on-line trwa tylko 15 minut. Uczestnik wypełniający samoocenę ma także możliwość otrzymania oceny obserwatorów. Daje to możliwość oceny 360° i pozwala uzyskać obiektywny wynik.

Własny Raport daje wyjątkową możliwość uzyskania obiektywnych informacji o sobie, a jeżeli pełnisz rolę menedżera, Indywidualny Raport Twojego pracownika, który będzie dla Ciebie „ściągą” w zarządzaniu.

W jakim celu stosuje się test Belbin Team Roles®?

Test Belbin Team Roles® jest przydatny przede wszystkim do:

 • rozwoju cech przywódczych,
 • rekrutacji,
 • AC/DC,
 • coachingu i mentoringu,
 • pracy nad usprawnieniem komunikacji,
 • zarządzania zmianą,
 • team buildingu,
 • zarządzania konfliktem,
 • integracji,
 • rozwoju kariery,
 • pracy nad motywacją pracowników.

Raport dla menedżera

Opcjonalnie dla Zespołów i Menedżerów proponujemy także wygenerowanie polsko- lub anglojęzycznego Raportu Zespołowego Belbin Team Roles®. Taki raport umożliwia m.in.:

 • Zbadanie całościowego potencjału Zespołu,
 • Odpowiedni dla potencjału podział zadań tak, aby Zespół jako całość osiągał cele biznesowe,
 • Zestawienie cech Menedżera z cechami poszczególnych pracowników oraz konkretne wskazówki do zarządzania potencjałem pracownika.

Przykładowy proces analizy Ról Zespołowych Belbina® w organizacji

 1. Spotkanie pomiędzy specjalistami TRAINING TREE a przedstawicielami Firmy,
 2. Uzyskanie od Firmy listy pracowników, którzy mają zostać objęci analizą,
 3. Firma TRAINING TREE (lub dział HR) przesyła mailem do Uczestników badania link do samooceny,
 4. Uczestnik wypełnia samoocenę (czas: ok. 15 min.) i wybiera (wpisuje maile) minimum 4 swoich “obserwatorów”,
 5. Obserwatorzy wypełniają ocenę (ok. 10 min),
 6. Po powyższych działaniach, na podstawie oceny 360°, specjaliści TRAINING TREE mogą wygenerować polsko- lub anglojęzyczny Raport Indywidualny Belbin Team Roles®,
 7. Zaplanowanie i przeprowadzenie działań z wykorzystaniem Raportów (np. szkolenie, coaching, consulting, AC/DC, itp.).

Sprawdź powiązane szkolenia

Komunikacja w zespole wg Belbin Team Roles®

Podczas szkolenia uczestnicy nabędą praktyczną wiedzę o koncepcji Ról Zespołowych Belbina® oraz skupią się na poznaniu i zrozumieniu własnych ról zespołowych, co ma nieodłączny związek ze stylami komunikacji w zespole.

Dowiedz się więcej...

Zarządzanie zespołem wg Belbin Team Roles®

Podczas szkolenia przekażemy praktyczną wiedzę dotyczącą Koncepcji Ról Zespołowych Belbina oraz przećwiczymy sposoby wykorzystania tej wiedzy w praktyce biznesowej m.in. w zarządzaniu zespołem oraz poszczególnymi pracownikami, w motywowaniu, w rekrutacji, itp.

Dowiedz się więcej...