DESIGN THINKING – EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ

Design thinking to konkretna wiedza jak odkrywać potrzeby, których nie widzą inni i jak je zaspokajać w sposób innowacyjny. To także zbiór technik służących synchronizacji odmiennych stylów myślenia w Twojej organizacji oraz przełamywaniu rutyny na każdym z kolejnych etapów kreowania produktu.

Wybrane korzyści płynące z uczestnictwa w szkoleniu:

round-done-button

Opanowanie technik wspomagających diagnozowanie, definiowanie i rozwiązywanie problemów

round-done-button

Wzrost efektywności w procesach poszukiwania innowacyjnych rozwiązań

round-done-button

Eliminacja dysfunkcyjnych nawyków i rozwój indywidualnej kreatywności pracowników

TRENING KREATYWNOŚCI

Szkolenie to stanowi połączenie warsztatu rozwijającego osobisty potencjał myślenia outside the box, z realnymi i praktycznymi narzędziami, które możesz wykorzystać zarówno w środowisku zawodowym jak i prywatnym.

Wybrane korzyści płynące z uczestnictwa w szkoleniu:

round-done-button

Odkrycie i poszerzenie świadomości własnych możliwości twórczych

round-done-button

Zdobycie wiedzy na temat sposobów przekraczania schematów, towarzyszących nam podczas rozwiązywania problemów osobistych i zawodowych

round-done-button

Zdobycie wiedzy i doskonalenie umiejętności kierowania twórczym rozwojem współpracowników oraz własnym