Opis

Gry Psychologiczne są jedną z najbardziej znanych koncepcji Erica Berne – twórcy Analizy Transakcyjnej. Gry są powtarzającymi się, łatwymi do przewidzenia, chociaż niezadowalającymi interakcjami. W organizacjach można zauważyć wiele takich niesatysfakcjonujących i konfliktowych wymian, które toczą się między współpracownikami, szefami i pracownikami, zespołami, ale także firmami i ich klientami. Ważną umiejętnością jest ich rozpoznawanie oraz przerywanie, w taki sposób, żeby komunikacja i współpracastała się bardziej skuteczna, efektywna i komfortowa.

Szkolenie zostało oparte o koncepcję gier psychologicznych, gier władzy i transakcji. Szczegółowy program szkolenia zostanie przygotowany w oparciu o badanie potrzeb przeprowadzone ze zleceniodawcą, menedżerem zespołu i wybranymi pracownikami. Na podstawie przeprowadzonych wywiadów zostaną wybrane najczęstsze gry występujące w organizacji a na ich podstawie opracowane zostaną studia przypadków.

Korzyści

 • Zdobycie umiejętności rozpoznawania najczęstszych gier w organizacji,
 • Przećwiczenie przerywania gier,
 • Wypracowanie sposobów na zmianę gry w efektywną komunikację,
 • Trenowanie zmian w komunikacji,
 • Omówienie realnych sytuacji trudnych, w kontekście gier psychologicznych,
 • Poznanie różnic między grami psychologicznymi a grami władzy np. podczas negocjacji, określania zadań, warunków współpracy.

Poruszane tematy

 • Transakcje jawne i ukryte,
 • Identyfikacja własnych ról w przykładowych, biznesowych sytuacjach,
 • Trójkąt Dramatyczny (3 role),
 • Sposoby przerywania gier, a postawa Ja jestem Ok – Ty jesteś Ok,
 • Pozycje życiowe ułatwiające i utrudniające wychodzenie z gier,
 • Biblioteka gier – Gry psychologiczne, a Gry władzy,
 • Przykłady gier psychologicznych w organizacji.

Trenerka

Trenerka, Coach, Certyfikowany Analityk Transakcyjny w dziedzinie organizacji

Trener Grupy Spotkanie, wykładowca akademicki (Collegium Da Vinci i Wyższa Szkoła Bankowa). Od 13 lat prowadzi szkolenia i warsztaty dla menedżerów, negocjatorów, pracowników działów obsługi klienta oraz zakupów i działów personalnych. Przeprowadziła ponad 4500 godzin szkoleń.

Mogą Cię zainteresować także

Komunikacja i perswazja w sprzedaży

Dowiedz się więcej

KOMUNIKACJA I PERSWAZJA W SPRZEDAŻY

Skuteczna sprzedaż opiera się na umiejętnym poprowadzeniu rozmowy.

Zobacz
Belbin Team Roles®

Dowiedz się więcej

KOMUNIKACJA W ZESPOLE WG BELBIN TEAM ROLES®

W efekcie badań prowadzonych przez dra Mereditha Belbina powstał model opisujący role zespołowe.

Zobacz