Skuteczna komunikacja zamiast gier

 

Gry psychologiczne są jedną z najbardziej znanych koncepcji Erica Berne – twórcy Analizy Transakcyjnej. Gry są powtarzającymi się, łatwymi do przewidzenia, chociaż niezadowalającymi interakcjami. W organizacjach można zauważyć wiele takich niesatysfakcjonujących i konfliktowych wymian, które toczą się między współpracownikami, szefami i pracownikami, zespołami, ale także firmami i ich klientami. Ważną umiejętnością jest ich rozpoznawanie oraz przerywanie, w taki sposób, żeby komunikacja i współpraca stała się bardziej skuteczna, efektywna i komfortowa.

Komunikacja i współpraca zespołowa - Belbin

 

Od lat 60-tych XX wieku dr Meredith Belbin prowadzi w Cambridge badania nad funkcjonowaniem zespołów. W efekcie badań powstał model opisujący role, które charakteryzują osoby tworzące zespół. Koncepcję nazwano Teorią Ról Zespołowych®. Obecnie koncepcja „pomaga” w budowaniu i zarządzaniu zespołami w korporacjach na całym świecie. Każdy z nas posiada role, które są dla niego naturalne, oraz takie, które nie są przez niego preferowane. Na podstawie specjalnie przygotowanego testu (Uczestnicy wypełniają go drogą elektroniczną) jesteśmy w stanie określić indywidualny profil pracownika (Raport Indywidualny), a w związku z tym również i zadania, które powinien pełnić w zespole.

Komunikacja bez przemocy w biznesie

 

Program NVC (Nonviolent Communication - Porozumenie Bez Przemocy) wnosi nową jakość do relacji międzyludzkich. Komunikacja oparta na wzajemnym szacunku, szukaniu porozumienia i rozwiązań korzystnych dla obu stron jest nowoczesnym językiem biznesu, zarządzania i współpracy. Pozwala znaleźć wspólną strategię na zaspokojenie potrzeb wszystkich interesariuszy, tworzy fundamenty stabilnego i długoterminowego wzrostu. Uczy prawdziwej asertywności opartej o poszanowanie godności i wartości ludzkich. Pozwala rozpoznać komunikaty generujące konflikty i świadomie ich unikać, dążąc do satysfakcjonującego rozwiązania.

Efektywna komunikacja

 

Komunikacja to królowa kompetencji. Od niej wszystko się zaczyna i czasami też jej brakiem wszystko się kończy. Mimo tego, że używamy ją codziennie i w zasadzie powinniśmy mieć ją opanowaną perfekcyjnie, to często właśnie nasza nieumiejętna komunikacja jest przyczyną konfliktów, problemów w zarządzaniu czy kłótni. Szczególnie w sytuacji wysokiego napięcia np. wywołanego kryzysem. Jak się komunikować skutecznie, jakie mamy założenia, które mogą utrudniać komunikowanie się z innymi, jak nie grać w gry, a komunikować się otwarcie z poziomu intymności – tego dowiesz się podczas naszego szkolenia.

Filar dobrych relacji - czyli asertywność w biznesie

 

Czujesz napięcie i stres w związku z wielością oczekiwań względem ciebie? Przyjmujesz kolejne zobowiązania, a potem nie możesz się z nimi wyrobić lub pracujesz po godzinach? Trudno jest ci powiedzieć wprost komuś, że źle wykonał swoje zadanie, a potem nosisz w sobie pretensję do niego? Chciałbyś nauczyć się zachowywać autentycznie i z szacunkiem wobec samego siebie? Poznając podstawy asertywności i wybrane techniki możesz tworzyć partnerskie relacje zawodowe, bez ukrytych oczekiwań i manipulacji.

Ja ufam, ty ufasz, my ufamy, oni ufają – o budowaniu zaufania w biznesie

 

Co musi się stać, żebyś komuś zaufał? A może Twoim domyślnym trybem jest zaufanie do ludzi? Jeśli tak, to jesteś wyjątkiem, bo badania dotyczące tego obszaru (CBOS 2022) od 20 lat niezmiennie pokazują, że większość Polaków nie ufa sobie nawzajem i tylko 19% respondentów uważa, że większości ludzi można ufać. Słabe, szczególnie w kontekście badań GOOGLE, które jasno pokazały, że jednym z najważniejszych czynników wpływających na skuteczność zespołów jest poczucie bezpieczeństwa – starsza siostra zaufania 😉 Jak w związku z tym budować zaufanie do innych? O tym porozmawiamy podczas spotkania.

Moje autentyczna JA - moja unikalność, moja mapa do siebie

 

Warsztaty samopoznania przez pryzmat talentów Gallupa. Czasem droga do poznania i zrozumienia samej/samego siebie to najdłuższa podróż jaką odbywamy. Kim jestem, jak dobrze się znam? Czego tak naprawdę potrzebuję, jak dbam o te potrzeby? Jakie wartości są tymi prawdziwie moimi? Jaką unikalność wnoszę do relacji, zespołów, współpracy?

Moje talenty w rolach indywidualnych i współpracy w grupie/zespole

 

Jesteśmy różni i różnorodni. Wpływ na nas ma wychowanie, środowisko, doświadczenia i coś z czym się rodzimy- nasze talenty! Są wrodzone, naturalne, dziedziczone. Przejawiają się później w naszym funkcjonowaniu, w sposobie myślenia, odczuwania i zrachowaniach. Dojrzałe i uświadomione- pomagają i czynią nas unikalnymi i zapamiętywalnymi, niedojrzałe i nieświadome- frustrują, przeszkadzają, sabotują. Indywidualność i nasz własny „pakiet” potem reprezentuje się naszych rolach zawodowych i w tym jacy w nich jesteśmy.

Współpraca międzypokoleniowa. Jak się dogadać z Zetkami, Milennialsami i Boomerami?

 

We współpracy międzypokoleniowej liczy się nie tylko akceptacja. Jak czerpać radość z różnic międzypokoleniowych? Jak lepiej i przyjemniej współpracować, gdy podejście do pracy i relacji jest bardzo zróżnicowane? Jak to wszystko pogodzić z biznesem i wynikami? Dlaczego NIE zarządza się pokoleniami?