Opis

We współpracy międzynarodowej nieporozumienia zdarzają się bardzo często. Wiele z nich ma swoje źródła w niezrozumieniu intencji, wynikających z głęboko zakorzenionych wartości i norm kulturowych. Zrozumienie tych intencji nie może odbyć się bez zdobycia wiedzy na temat innych kultur. Dzięki tej wiedzy jesteśmy w stanie bardziej adekwatnie dobierać sposoby komunikowania się w środowisku międzynarodowym i popełniać mniej błędów. Zapraszamy Was na szkolenie dotyczące budowania lepszej komunikacji i współpracy między pracownikami odmiennych kultur.

Korzyści

  • Zrozumienie zachowań własnych w kontakcie międzykulturowym
  • Nauka właściwej diagnozy nieporozumień kulturowych i dobierania adekwatnych kulturowo rozwiązań
  • Rozwój umiejętności skutecznego komunikowania się w środowisku, zespole zróżnicowanym kulturowo, na poziomie komunikacji werbalnej i niewerbalnej

Poruszane tematy

  • Komunikacja werbalna i niewerbalna w różnych (konkretnych) krajach
  • Stereotypy i uprzedzenia we współpracy międzynarodowej
  • Sposoby zarządzania różnicami i konfliktami kulturowymi w miejscu pracy

Trenerzy

Trenerka, Konsultantka, Specjalistka międzykulturowa

Absolwentka psychologii Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej (specjalizacja Psychologia Stosunków Międzykulturowych) oraz Collegium Civitas o specjalizacji Zarządzanie Integracją Międzykulturową. Certyfikowana Trenerka Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (PTP), politolożka.

Mogą Cię zainteresować także

Work-life balance

Dowiedz się więcej

Work-life balance

Zachowanie odpowiedniego balansu pozwala przejąć kontrolę nad swoim życiem zawodowym i prywatnym.

Zobacz
Zarządzanie energią osobistą

Dowiedz się więcej

Zarządzanie energią osobistą

Im lepiej zarządzamy naszą energią, tym skuteczniej funkcjonujemy – zarówno zawodowo jak i prywatne.

Zobacz