Dialog kultur – czyli jak efektywnie współpracować w środowisku multikulturowym

 

We współpracy międzynarodowej nieporozumienia zdarzają się bardzo często. Wiele z nich ma swoje źródła w niezrozumieniu intencji, wynikających z głęboko zakorzenionych wartości i norm kulturowych. Zrozumienie tych intencji nie może odbyć się bez zdobycia wiedzy na temat innych kultur. Dzięki tej wiedzy jesteśmy w stanie bardziej adekwatnie dobierać sposoby komunikowania się w środowisku międzynarodowym i popełniać mniej błędów. Zapraszamy Was na szkolenie dotyczące budowania lepszej komunikacji i współpracy między pracownikami odmiennych kultur.

Współpraca międzypokoleniowa. Jak się dogadać z Zetkami, Milennialsami i Boomerami?

 

We współpracy międzypokoleniowej liczy się nie tylko akceptacja. Jak czerpać radość z różnic międzypokoleniowych? Jak lepiej i przyjemniej współpracować, gdy podejście do pracy i relacji jest bardzo zróżnicowane? Jak to wszystko pogodzić z biznesem i wynikami? Dlaczego NIE zarządza się pokoleniami?