Dialog kultur – czyli jak efektywnie współpracować w środowisku multikulturowym

 

We współpracy międzynarodowej nieporozumienia zdarzają się bardzo często. Wiele z nich ma swoje źródła w niezrozumieniu intencji, wynikających z głęboko zakorzenionych wartości i norm kulturowych. Zrozumienie tych intencji nie może odbyć się bez zdobycia wiedzy na temat innych kultur. Dzięki tej wiedzy jesteśmy w stanie bardziej adekwatnie dobierać sposoby komunikowania się w środowisku międzynarodowym i popełniać mniej błędów. Zapraszamy Was na szkolenie dotyczące budowania lepszej komunikacji i współpracy między pracownikami odmiennych kultur.

Współpraca międzypokoleniowa. Jak się dogadać z Zetkami, Milennialsami i Boomerami?

 

We współpracy międzypokoleniowej liczy się nie tylko akceptacja. Jak czerpać radość z różnic międzypokoleniowych? Jak lepiej i przyjemniej współpracować, gdy podejście do pracy i relacji jest bardzo zróżnicowane? Jak to wszystko pogodzić z biznesem i wynikami? Dlaczego NIE zarządza się pokoleniami?

Nieuświadomione nastawienia i preferencje

 

Are you biased? So am I! Zniekształcenia poznawcze i mechanizmy psychologiczne, które wpływają na postrzeganie innych ludzi, podejmowane przez nas decyzje, efektywność zespołów choć nie zawsze jesteśmy ich świadome, świadomi. Celem warsztatu jest uwrażliwienie i podniesienie wiedzy o unconscious bias&privileges ujawniających się w sytuacjach zawodowych i o strategiach radzenia sobie z nimi w codziennym życiu.

Różnice czy różnorodność

 

Czym są różnice między osobami, które na co dzień ze sobą pracują, a na czym polega różnorodność w zespole i jakie są jej konsekwencje dla codziennej pracy? Płeć i tożsamość płciowa, wiek, (nie) pełnosprawność, orientacja psychoseksualna - jakie inne wymiary różnorodności wnosimy do organizacji i co z tego wynika? Jak rozpoznać wykluczenie, jak mu przeciwdziałać i jaką odpowiedzialność ma każda i każdy z nas?

Otwarta i włączająca komunikacja

 

Efektywna komunikacja leży u podstaw każdej udanej organizacji. W dzisiejszym zróżnicowanym i połączonym ze sobą świecie używanie języka inkluzyjnego to nie tylko wybór, ale konieczność. W globalnym i zróżnicowanym społeczeństwie oraz środowisku biznesowym, komunikacja stała się kluczowym czynnikiem sukcesu.